تبریک به آقای دم ساز

انجمن اهل قلم شهرستان بهمئی انتخاب آقای دم سازرابه ریاست انجمن اهل قلم استان کهگیلویه وبویراحمدتبریک می گوید.وازخداوندمنان سربلندی ایشان وهمکاران رادرانجمن استان خواهانیم.

به امیدخداوندانجمن استان درسال جدید فعالانه برنامه های پیش بینی شده  رابه مرحله اجرابگذارد

/ 0 نظر / 17 بازدید