تبریک به آقای نمازی

انجمن اهل قلم بهمئی ضمن تشکروقدردانی اززحمات آقای تقی زاده ،انتصاب شایسته جناب اقای نمازی رابه ریاست اداره ارشادبهمئی تبریک می گوید.به یاری خداوند آقای نمازی درمدیریت این اداره موفق باشند.این انجمن آماده هرگونه همکاری با ایشان می باشد.

/ 0 نظر / 43 بازدید